Norges ambassadør i Dublin ivrer for mer kunnskap om Norge-Irland i vikingtida

Norges ambassadør i Dublin ivrer for mer kunnskap om Norge-Irland i vikingtida

Norges ambassadør i Dublin, Else Berit Eikeland, har engasjert seg sterkt for å gjøre vikingtidas tette bånd mellom Irland og Norge bedre kjent i begge landene.

Som et ledd i dette arbeidet, inviterte hun representanter fra Arkeologisk museum og Rogaland fylkeskommune til Irland denne uka. Hun deltok på møtet med det irske nasjonalmuseet, der framtidig samarbeid mellom dette museet og Arkeologisk museum ble diskutert. Det var enighet om at det bør produseres en felles utstilling om Norge-Irland i vikingtid. Norske vikinger drev først herjinger og overfall i Irland, før de gradvis etablerte seg mer eller mindre fast i landet og grunnla mange av byene i landet.

Waterfors museum

Delegasjonen fra Stavanger besøkte også Dublinia, et senter som forteller historien om vikingenes Dublin.

I byen Waterford sørøst i landet, er vikingarven svært synlig og byen har lagt stor vekt på den i profileringen av byen. Innenfor vikingtidas bymur står fortsatt ruinene av St. Olavskirken og det planlegges en større markering neste år av dette sentrale minnet om den norske bosetningen.

Byen Waterford

I byen finnes også et rekonstruert langhus fra vikingtida der det nå vises en VR (virtual reality) film om vikingene og Irland. Selskapet som har laget denne er også engasjert av det planlagte Viking House på Strandkaien i Stavanger for å lage en VR-film for dem. Det kan også bli aktuelt med flere VR-filmer på museer i Rogaland.

Del denne artikkelen på: