Nordsjøkommisjonen ryddet opp!

Nordsjøkommisjonen ryddet opp!

I forbindelse med Nordsjøkommisjonens årsmøte i Fredrikstad 13.juni, var det i forkant også møter i de fire tematiske gruppene.

Gruppa for marine ressurser valgte å dra ut i felten og gjøre en praktisk innsats for miljøet i stedet for et tradisjonelt møte. De dro ut til Saueholmen der de ryddet strendene for marint søppel. Sammen med gruppa var også andre organisasjoner, bl.a. KIMO og Oslofjord friluftsråd. Gruppa la også fram et resolusjonsforslag om marint søppel for Nordsjøkommisjonens generalforsamling, som enstemmig vedtok resolusjonen. Her uttrykker Nordsjøkommisjonen sin bekymring over den økende mengden søppel og da spesielt plast og oppfordrer til økt regionalt samarbeid for å bekjempe denne utviklingen.

Energi- og klimaendringsgruppa fokuserte i sitt møte på hydrogen og offshore vindmøller med presentasjoner fra Aberdeen, Hordaland og Østfold, mens gruppa for smarte regioner hadde digital økonomi som tema, og fikk bl.a. presentert smarte helseløsninger i Halden, nye modeller for smart nyskaping og en presentasjon om hvordan Slåttlandgruppen forbereder seg på en ny, digital hverdag. Transportgruppa diskuterte ren energi i transportsektoren på land og til sjøs og EU-kommisjonens forslag til nytt program for infrastrukturutvikling i Europa (Connecting Europe Facility 2021-27).

Del denne artikkelen på: