Miljøvernprisen 2018, forslag til kandidat?

Landskapsbilde ifra Ryfylke

Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris deles ut årlig til en bedrift, frivillig organisasjon, offentlig organ, institusjon eller enkeltperson(er) som har gjort en særskilt aktiv innsats for miljøet i Rogaland.
Frist for innsending av forslag er 20. oktober.

Prisen som ble opprettet i 1988, består av et diplom, et kunstverk av en kunstner bosatt i Rogaland og kr 50 000.

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslag må være begrunnet.

Prisen gis for særskilt aktiv innsats for våre omgivelser for å bevare og/eller heve miljøkvaliteten gjennom å opprettholde eksisterende kvaliteter, opprettholde tidligere situasjon eller å tilføre nye kvaliteter.

Mer konkret kan dette bety:

Hindre ødeleggelse eller forurensing av vann, luft, landskap, plante- og dyreliv, bygninger og bygningsmiljø eller andre verdifulle fysiske element i våre omgivelser.

  • Arbeid for å redusere skadelige klimagassutslipp.
  • Resultatet av en godt gjennomført fysisk plan for bedring av miljøkvaliteter, nye bygningsgrupper eller anlegg av høy kvalitet.
  • Arbeid for å fremme miljømessig god stedsutvikling.
  • Ombygging, påbygging, omfattende istandsetting eller restaurering av bygg eller anlegg som kan bidra til å fremme god byggeskikk.

  Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

firmapost@rogfk.no eller per post til:

Rogaland fylkeskommune v/ Regionalplanavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger

Del denne artikkelen på: