Lav befolkningsvekst gir stramt budsjett

Kvinne sykler i skogen i høstvær

Rogaland får lavere reell vekst i budsjettet for 2019 enn vedtatt økonomiplan la opp til. Det viser en foreløpig gjennomgang av statsbudsjettet som ble lagt fram mandag. Den beskjedne befolkningsveksten i fylket er noe av forklaringen.

Befolkningen i Rogaland øker, men veksten er lavere enn i landet for øvrig. Rogaland har dessuten en reduksjon i forhold til landet i antall innbyggere mellom 6-34 år og 16-18 år, som er viktige alderskriterier i inntektssystemet.

En reduksjon i regionalpolitiske tilskudd, strammere finanspolitikk og økte krav til effektivisering bidrar til at handlingsrommet i 2019 blir strammere enn tidligere antatt.

Fra 1. januar 2020 skal regionreformen innføres for alle landets fylker. Det betyr en vesentlig økning i oppgaver og ansvar for alle landets fylker. 2019 blir et år for å forberede regionreformen, men det er ikke satt av midler til dette i forslaget til statsbudsjett for 2019. 

Punktlisten under gir en oversikt over fordelinger som skjer utover den faste rammen:

  • Tilskuddet til opprusting og fornying av fylkesvegnettet øker fra 59,4 mill. kroner til 65,4 mill. kroner.
  • Kompensasjonen som er knyttet til forskrift om tunnelsikkerhet er reelt uendret med en økning fra 15,4 mill. kroner til 15,8 mill. kroner.
  • Kompensasjonen for oppheving av fritak CO2-avgift er reelt uendret med en økning fra 6,8 mill. kroner til 7,0 mill. kroner.
  • Fergeavløsningsmidler for Finnfast er reelt uendret med en økning fra 8,4 mill. kroner til 8,6 mill. kroner.
  • Styrking av båt- og fergesektoren er reelt undret med en økning fra 7,7 mill. kroner til 8,0 mill. kroner.

 Se ellers  oversikten for Rogaland.

Del denne artikkelen på: