Inntaksmøte for rådgivere 2018

Illustrasjon. Lærer underviser elever

Informasjon til rådgivere og veiledere om skoleåret 2019/2020. Vi vil gå gjennom søkeprosessen og elevinntaket til videregående opplæring for skoleåret 2019/2020. Informasjonsmøtet er for rådgivere og veiledere. Husk påmeldingsfristene 14. november i Haugesund og 23. november i Stavanger. 

Påmelding inntaksmøtet i Haugesund 22. november.
Frist for påmelding er 14. november.
Påmelding inntaksmøtet for Sandnes og Stavanger 6. desember.
Frist for påmelding er 23. november. 

Del denne artikkelen på: