Hvem bør få Tilgjengelighetsprisen 2018?

illustrasjon samhold

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Fristen for å foreslå kandidater er 15. september 2018. 

Prisen er på 50 000 kroner og en offisiell utmerkelse som deles ut i Rogaland fylkestings møte i desember 2018.

Vet du om noen som fortjener en slik påskjønnelse for innsatsen de har gjort for sitt lokalmiljø, kommune eller i fylket? Da kan du foreslå kandidater til prisen. Priskandidaten må ha vist stor kreativitet og nytenkning for å oppnå universelt utforma tiltak/løsninger. Tiltaket/løsningen må ha høy kvalitet og må være tatt i bruk. Det er mulig å foreslå flere tiltak/løsninger, også de som man selv har vært involvert i. 

Les mer om   kriteriene for prisen. Husk at fristen for å sende inn forslag er 15. september

Send forslag, med begrunnelse, til:

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

eller

E-post: firmapost@rogfk.no

Forslag merkes med: "Tilgjengelighetsprisen 2018"

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson