God merking gir bedre bruk

God merking gir bedre bruk

Merkede turstier gir mer bruk av bynær natur. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

De fire siste årene er det investert 100 millioner kroner i hele Norge for å merke 40.000 kilometer turstier. Nå kjemper over 100 turruter om å bli kåret til Norges beste. Du kan bli med og stemme!

Et av tidenes mest omfattende spleiselag for en bedre folkehelse går straks i mål. Ambisjonen har vært å gjøre det enklere for alle å gå på tur i nærområdet sitt. 

I årene 2014 til 2017 er det på landsbasis laget 63.900 unike turskilt og 7300 informasjonstavler, nær 100.000 frivillige arbeidstimer har gått med til å montere skiltene, og det er søkt om over 10.300 grunneiertillatelser til å skilte og merke turruter over offentlig og privat eiendom.

Tilsvarer avstanden rundt ekvator

- I denne perioden er det merket nye og eksisterende turruter i alle landets fylker og i 85 prosent landets kommuner. Den samlede distansen med merkede ruter tilsvarer avstanden rundt ekvator. Målet har vært å etablere et lavterskeltilbud, og å gjøre det enda enklere for folk å komme seg ut på tur der de bor. Man må ikke nødvendigvis opp på vidda for å gå på tur, nå venter naturopplevelser til fots, på sykkel og også i kajakk bare 250-500 meter fra boligområder over hele landet, sier prosjektleder for Turskiltprosjektet Bjørn-Egil Hansen i Gjensidigestiftelsen. 

Mulig å stemme frem til 31. august

Det er lagt veldig godt til rette for å sørge for at folks favorittstier enkelt får mange stemmer. Det ligger bilder av og opplysninger om alle de 100 nominerte turstiene fra hele landet på  www.turrute.no. Her kan alle som vil gå inn og stemme på sin favorittrute.

- Det er ikke mulig å avgi mer enn én stemme til hver turrute, men det er fullt mulig å stemme på flere ruter, sier Hansen. Avstemmingen stenger 31. august, og det kåres da fylkesvinnere. Disse går videre til en landsfinale og Norges beste turrute kåres under Stikonferansen i Bergen 2019. Vinneren vil i tillegg til heder og ære motta en premie på 25.000 kroner og en plakett, sier Hansen. 

Merking gir økt bruk av turstier

En rapport utført av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), viser at det å merke allerede eksisterende turstier fører til flere nye bruker av stiene. Eksempelvis viser tellinger at ferdselen langs tre studerte stier i Brumunddal økte med 50 prosent etter at skiltene ble satt opp. I Vestby var den tilsvarende økningen langs de fire stiene som ble studert der på 20 prosent.

- Turskiltprosjektet har vært et økonomisk samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og alle fylkeskommunene i landet som har delt på kostnadene i dette prosjektet. Etter en siste tildeling i 2017 videreføres prosjektet i en permanent tilskuddsordning gjennom Tippemidlene, sier Hansen.

Del denne artikkelen på: