Fylkeskommunens kulturpris til Kjell Pahr-Iversen

Kjell Pahr-Iversen med fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal

Den 80-årige kunstneren feiret nettopp 60 år som malerkunstner. – Det er en ære å dele ut prisen til maleren som dypper penselen i solen, sa fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal under utdelingen i dag. 

Prisen, som består av en statuett og 50.000 kroner ble delt ut på fylkestinget i Stavanger i dag.  
– Jeg er selv så heldig å ha ett av dine malerier på mitt kontor, sa fylkesordføreren i talen. – Det lyser av glede og stråler i gult. Ikke alle møter på fylkesordførerens kontor gjør det, men et blikk opp på bildet gir løfte om at det meste ordner seg, fortalte fylkesordføreren i talen. 

– Dette er en stor glede, sa prisvinneren. Han fortalte videre om sine pågående prosjekter, og takket for prisen.  
– Takk for at du gjorde meg så fine, avsluttet han.   

_20A2615

På vei opp midtgangen til stående applaus, (foto: Ingeborg Dirdal)

Kjell Pahr-Iversen debuterte på Vestlandsutstillingen i 1959. Han studerte ved Bergen kunsthåndverkskole. Som ung kunstner brakte han hjem tidens impulser fra studier i København og Amsterdam. Prisvinneren sine arbeider endret seg både med hensyn til teknikker, formater og uttrykk.   

Utover sekstititallet hadde han en rekke separatutstillinger i Norge, og allerede i 1960 fikk han Stavanger bys kulturstipend, etter å ha stilt ut etsninger og tresnitt med inspirasjon fra Færøyene. I 1963 ble han teatertegner for Rogalands Avis.  

Den første store separatutstillingen i hjembyen Stavanger og Stavanger kunstforening holdt han i 1966. Den ble omtalt som en bemerkelsesverdig suksess, og over 300 mennesker sto i kø ved åpningen av en ny utstilling i 1977.  

Fra slutten av 1960-tallet blir hans malerier stadig mer kompliserte og sammensatte. Grunntemaene var det religiøse, kosmiske og det musikalske.  Utover 70-tallet beveger han seg videre med utstillinger i inn- og utland, og han blir etter hvert en del av det internasjonale kunstmiljøet, spesielt i Paris. I starten av 80-årene gjenopptok prisvinneren sitt arbeid med grafikk og laget abstrakte fargelitografier.  Hans kunst representerer den abstrakte ekspresjonismen i Norge. Han har skapt sin egen nonfigurative, personlige stil - der ikonene har en stor plass.  

Han omtales som vår siste store modernist av kunstkritiker Trond Borgen.  Borgen skriver videre om jubilanten i 2017 at «han også er lysets mester. All hans kunst preges av lyset som flommer eller slipper ut av sprekker i motivene og av heftig bruk av gulfargen. Selv sier han: «Å male lyset som kilde til krefter, og liv er det jeg først og fremst er opptatt av 

I dag er han en av Rogalands mest kjære, framtredende og markante kunstnere. Hans særegne bildeuttrykk har gitt ham en sentral posisjon innenfor norsk samtidskunst. Fremdeles er han aktiv med årlige separatutstillinger – i inn- og utland 

Han er internasjonalt anerkjent, han har hatt mange utsmykningsoppdrag og en lang rekke utstillinger i både inn- og utland. I fjor ble han utnevnt til æresmedlem i det russiske kunstakademiet i Moskva.  

Verkene hans er blant annet innkjøpt av institusjoner som Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst i Oslo, Stenersenmuseet, kunstmuseene i Stavanger, Bergen og Trondheim, Norsk Kulturråd, Oslo kommunes kunstsamlinger, Eskilstuna konstmuseum i Sverige og Århus kommunale kunstsamling i Danmark. Han var årets festivalkunstner under den Norske Filmfestivalen i Haugesund i 2015.  

Selv med både nasjonal og internasjonal anerkjennelse har årets prisvinner valgt å bo og arbeide i hjembyen Stavanger, og er således en inspirasjon og et godt eksempel for andre at det er mulig å virke som kunstner i vårt fylke.  

I 1969, for 49 år siden, fikk han Stavanger Aftenblad sin kulturpris. Den gang uttalte juryen følgende i Aftenbladet 1.oktober: «Som billedkunstner har han en sjelden idérikdom og en betydelig evne til å gi billedmessig uttrykk for sine tanker. Hans koloristiske begavelse er stor. Hans sterke kunstneriske utvikling.. grunn til å vente meget av denne kunstneren, som allerede har vist en markant personlig oppfatning og en høy grad av selvstendighet i uttrykksformen.”  

– Jeg vil derfor mene at det er på høy tid at også vi i fylkeskommunen ærer kunstneren med en pris til lysets maler som dypper penselen i solen. Det er en stor ære å overrekke Rogaland fylkeskommunes kulturpris til Kjell Pahr-Iversen avsluttet fylkesordføreren. – Gratulerer!  

Informasjon om prisen 

Rogaland fylkeskommunes kulturpris skal deles ut til en person som har gjort en langvarig innsats for kulturlivet i fylket – og den kan bare tildeles en gang til samme person. Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på om innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket – det skal være en rimelig fordeling mellom kulturområdene som fylkeskommunen har ansvar for. 

Kulturprisen består av en statuett av John (Thorleif) Josefson, samt 50 000 kroner. 

Del denne artikkelen på: