Framtidas Europa ble diskutert på CPMRs generalforsamling på Madeira forrige uke

Framtidas Europa ble diskutert på CPMRs generalforsamling

CPMR – organisasjonen for kystregioner i Europa møttes til generalforsamling i Funchal på Madeira 18. og 19. oktober.

Møtet brukte mest tid på analyse og diskusjon av Europakommisjonens forslag til budsjett og regelverk for EU for perioden 2021-27. Budsjettforslaget er preget av at Storbritannia går ut av EU neste år, noe som betyr redusert budsjett for EU. Likevel satser EU-kommisjonen offensivt på en rekke områder, bl.a. foreslås en kraftig økning i bevilgningene til forskningsprogrammet Horisont Europa og til utdanningsprogrammet Erasmus, men EU-kommisjonen vil også øke innsatsen på forsvar og grensekontroll. 

Økning betyr samtidig reduksjon på andre felt, og kystregionene er særlig bekymret for forslaget om redusert budsjett for utjevnings- og regionalpolitikken. CPMR ser på dette som hjertet i hele EU-systemet: uten sosial, økonomisk og geografisk utjevning vil EU-samarbeidet ikke kunne fungere på sikt. 

Møtet diskuterte også kommisjonens forslag til nytt budsjett og regelverk for EUs fiskerifond (EMFF – European Maritime and Fisheries Fund) og for transportkorridorene (CEF – Connecting Europe Facility). Ikke minst er CPMR opptatt av framtidig finansiering og regelverk for Interreg-programmene. Norge deltar aktivt i disse, og Interreg-prosjekter har gitt viktige bidrag til regional utvikling i fylkeskommunene. Det er viktig at programmene videreføres og i Nordsjøområdet må Interreg-programmet for Nordsjøen styrkes etter at Storbritannia forlater EU, og bli et viktig bidrag til fortsatt samarbeid mellom EU, Storbritannia og Norge.

Rogalands fylkesvaraordfører Marianne Chesak ble gjenvalgt til styret i CPMR sammen med Gunn Marit Helgesen fra Telemark fylkeskommune. 

CPMR general

På en egen workshop om migranter og integrering orienterte Marianne Chesak om de nye oppgavene innen integrering av asylsøkere og flyktninger som regjeringen foreslår i den oppgavemeldingen som kom fredag 19.oktober.

Del denne artikkelen på: