Får 110 millioner kroner til utvikling av neste generasjons hurtigbåter

Får 110 millioner kroner til utvikling av neste generasjons hurtigbåter

Prosjektet bygger på NCE Maritime CleanTechs konsept for elektrisk hurtigbåt, Urban Water Shuttle. Dette er utgangspunktet, og Stavanger-båten kan bli annerledes. Illustrasjon: NCE Maritime CleanTech

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech får 110 millioner kroner til utvikling av en elektrisk hurtigbåt som skal gå mellom Stavanger og Hommersåk. Dette er et av de største beløpene som er delt ut til ett enkelt prosjekt i EUs forskningsprogram Horisont2020, og prosjektet skal revolusjonere norsk produksjon av nullutslippsfartøy.

Initiativet til prosjektet kommer fra næringsklyngen NCE Maritime CleanTech. Rogaland fylkeskommune er partner i klyngen, og vil, som eier av hurtigbåtsambandet og bestiller av transporttjenester, være prosjektkoordinator. Prosjektet skal resultere i en ny helelektrisk hurtigbåt med null utslipp. I tillegg skal nye modulære produksjonsmetoder bidra til 25 prosent lavere produksjonskostnader og 70 prosent lavere engineeringskostnader. Rogaland fylkeskommunes søknad vant fram i konkurranse med over 100 søknader.

– Jeg er stolt over at vi får støtte fra EU. Det er en viktig og stor annerkjennelse av vårt samarbeid med industriklyngen og Kolumbus for å utvikle en nullutslipps passasjerbåt. Det betyr at Rogaland, Vestlandet og Norge, med fylkeskommunen i spissen, kan bli verdensledende for utvikling av denne type teknologi. Dette er et stort bidrag for å redusere klimautslipp, et satsingsområde, også for fylkeskommunen, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Rundt 70 prosent av pengene skal gå til norske partnere, og av alle Horisont2020-prosjekter er dette prosjektet det som gir mest til norske industriaktører. 

Skal revolusjonere norsk skipsbygging

NCE Maritime CleanTech omfavner 75 norske bedrifter fra hele den maritime verdikjeden, og har fokus på utvikling av energieffektive og miljøvennlige løsninger for havnæringene.

– Dette er en veldig stor dag for klyngen og partnerne våre, og en viktig bekreftelse av vår ledende posisjon innen smarte og grønne løsninger til skipsfarten. Prosjektet er revolusjonerende innen både nullutslippsteknologi og produksjonsmetoder, og vil styrke deltakerne sin konkurransedyktighet både nasjonalt og internasjonalt. Det vil også bidra til å gjøre elektriske hurtigbåter konkurransedyktige både i et kostnads- og miljøperspektiv, sier daglig leder i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland.

Prosjektet skal også gjennomføre to studier for samme type fartøy i London og Belgia, for å utforske mulighetene for lignende nullutslippsfartøy på utvalgte ruter i Europa. Blant partnerne er Thames Clippers som opererer på Themsen i London.

Fylkeskommunen skal bidra med fem millioner kroner til delfinansiering av en demonstrasjonsbåt, og har forpliktet seg til å sette denne i drift i ruten mellom Stavanger og Hommersåk. Fartøyet skal driftes av Kolumbus. Etter planen skal båten ha plass til 150 passasjerer og 20 sykler. Den skal kunne gå i en fart på 23 knop.

Godt samarbeid førte fram

De norske aktørene som skal bidra til å utvikle båten er alle medlemmer av NCE Maritime CleanTech. Foruten Rogaland fylkeskommune er dette Leirvik, Fjellstrand, Servogear, Wärtsilä og Hydro Extrusions Norway. Valide og Kolumbus har også deltatt i samarbeidet.

Båten skal bygges av det norske verftet Fjellstrand.

– Dette er et viktig prosjekt av flere grunner. Ved bruk av batteriteknologi er ferjene i full gang med det grønne skiftet, og nå tar vi denne teknologien inn i hurtigbåtmarkedet. Norske verft opplever sterk internasjonal konkurranse, og ved å få ned produksjonskostnadene vil vi bli mye mer konkurransedyktige, sier salgssjef i Fjellstrand, Edmund Tolo.

Prosjektet får også støtte av Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
–  Forskningsrådet er imponert og stolt av Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech som har lykkes med å nå opp i konkurransen om høythengende EU-midler. Her er det kun de beste i Europa som når opp. Mange miljøer i Norge er i toppklasse, både i offentlig sektor og næringsmiljøer. Vi oppfordrer flere til å følge Rogalands eksempel for samarbeid, sier Forskningsrådets internasjonale direktør Kristin Danielsen. 

–  Dette er et resultat av strategisk og målrettet arbeid over tid i en fremoverlent klynge. NCE Maritime CleanTech så tidlig muligheten i Horisont2020, og fortjener virkelig å lykkes med sitt prosjekt, sier direktør for privat og offentlig innovasjon i Mona Skaret i Innovasjon Norge.

I tillegg deltar disse i prosjektet: Wärtsilä Holland (Nederland), MBNA Thames Clippers (Storbritania), University of Strathclyde (Storbritania), Fraunhofer IEM (Tyskland), HSVA (Tyskland) og Waterwegen & Zeekanal NV (Belgia).

Prosjektet starter i løpet av våren etter at kontakten med Europakommisjonen er signert, og har en varighet på fire år. Verdien på tildelingen er 11 741 643 Euro, og arbeidet med kontakten er startet.

Kontaktpersoner:

Iver Jan Leren – prosjektleder
iver.jan.leren@rogfk.no
Rogaland fylkeskommune
Mobil: 948 20 001

Solveig Ege Tengesdal  – fylkesordfører Rogaland
Solveig.Ege.Tengesdal@rogfk.no
Mobil: 907 22 027

Hege Økland – daglig leder i NCE Maritim CleanTech
hege@maritimecleantech.no
Mobil: 957 53 695

Edmund Tolo – salgssjef Fjellstrand
etolo@fjellstrand.no
Mobil: 951 52 267

Del denne artikkelen på: