Dette skjer i uke 51 og 52

Dette skjer i uke 51 og 52

Denne uken uken deltar fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal på veiåpning på Karmøy, og det er styringsgruppemøte for Utbyggingspakke Jæren og forhandlingsmøte for byvekstavtalen for Nord-Jæren.  

Fylkesordførerens kalender

Mandag 17. desember
Interne møter, fylkeshuset
Kl. 09.00    Signering kontrakt SVV for fv. 44 Brattland-Grødaland, fylkeshuset
Kl. 12.30    Møte med Matsentralen i Sandnes, fylkeshuset
Kl. 13.30    Toppledermøte med fylkesmannen, Statens hus
Tirsdag 18. desember
Kl. 11.00    Vegåpning Bygnes-Søylebotn, Karmøy
Kl. 18.00    Julekveld for vanskeligstilte, Klippen i Sandnes
 
Onsdag 19. desember
Kl. 09.00    Budsjettmøte/representantskapsmøte Konserthuset
Kl. 10.30    Styringsgruppemøte Utbyggingspakke Jæren, fylkeshuset
Kl. 13.00    Mottakelse Cicel Aarrestad, UiS
Torsdag 20. desember
Kl. 08.30    Møte i forhandlingsutvalg Byvekstavtale Nord-Jæren, Scandic Airport Sola
Fredag 21. desember
Kl. 12.00    Arrangement, Dalane vgs, Egersund
Uke 52
Juleferie

Del denne artikkelen på: