Dette skjer i uke 49

Dette skjer i uke 49

Denne uken skal fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i flere møter der samferdsel står på sakskartet. Det er styringsgruppemøter i blant annet Bymiljøpakken og Regionalplan Jæren og felles referansegruppe for Bymiljøpakken og Utbyggingspakke Jæren. 

Fylkesordførerens kalender

Mandag 3. desember
Interne møter
Kl. 12.00   Seminar ang. kollektivløsninger på Ullandhaug
Kl. 15.00   Møte med ordførerne i Sola og Stavanger ang. rikssamlingsjubileum
 
Tirsdag 4. desember
Kl. 09.00   Orientering om scenarioarbeidet Perspektiv 2050
Kl. 11.00   Styringsgruppemøte for Regionalplan Jæren og Felles referansegruppe for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren, fylkeshuset
Kl. 14.30   Møte vedr. Opera Rogaland IKS, rådhuset i Stavanger
Kl. 16.00   Møte Nye veier, fylkeshuset
 
Onsdag 5. desember¨
Interne møter
Kl. 08.30   Møte med Innovasjon Norge, region Rogaland, fylkeshuset
Kl. 10.00   Ryfylkefondet, fylkeshuset
Kl. 12.00   Politisk styringsgruppe regionalplan sjøareal havbruk, fylkeshuset
Torsdag 6. desember
Kl. 09.00   Styringsgruppemøte Bymiljøpakken, fylkeshuset.  Sakspapirer og innkalling på www.bymiljopakken.no
Kl. 10.30   Forhandlingsmøte Byvekstavtale Nord-Jæren, fylkeshuset

Møter

Mandag 3. desember
Kl. 09.00   Møte i styringsgruppen for revidering av " Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune". Reglementet (delegasjonsreglementet) viser hvilke fullmakter fylkestinget har gitt til fylkesutvalget, utvalg, fylkeskommunale foretak og fylkesrådmann. 

Se ellers oversikt over  kommende politiske møter.

Del denne artikkelen på: