Dette skjer i uke 16

Dette skjer i uke 16

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal skal blant annet møte med direktør for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth. Hun skal delta i møter på Stortinget og møte med styringsgruppen for Regionalplan Jæren, inkludert felles referansegruppe for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Tirsdag 19. april er det fylkesutvalg.

Fylkesordførerens kalender

Mandag 16. april
Interne møte
Kl 12.00 Møte med direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge, fylkeshuset
Tirsdag 17. april
Kl 11.30 Møte i fylkesutvalget, fylkeshuset

Onsdag 18. april
Møter på Stortinget 

Torsdag 19. april
Kl 08.00 Mekling om Områdereguleringsplan for område for felles ungdomsskole med Klepp med tilliggende bolig- og friområder i Morenefaret i Vardheia, fylkesmannen
Kl 10.45 Besøk hos Bakehuset på Bryne, tema: lærlinger
Kl 13.30 Generalforsamling Attende, Forusskogen
Fredag 20. april
Kl 09.00 Styringsgruppen for Regionalplan Jæren & Felles referansegruppe for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren, fylkeshuset
Kl 12.00 Møte med kommunene om lærlinger, fylkeshuset

Politiske møter

Tirsdag 17. april
Kl. 11.30  Fylkesutvalget, FU-Salen, Fylkeshuset

Torsdag 19. april
 Hovedarbeidsmiljøutvalget, Fylkeshuset
Fredag 20. april
Kl. 09.00-11.00  Fagskolen i Rogaland, Stavanger Offshore Tekniske Skole (SOTS)

Del denne artikkelen på: