CPMR er bekymret for framtida til Interreg-programmene

CPMR er bekymret for framtida til Interreg-programmene

CPMR – organisasjonen for Europas kystregioner – hadde styremøte i den estiske byen Pärnu 21.juni. Hovedsakene på møtet dreide som om EU-kommisjonens forslag til nytt langtidsbudsjett for EU og forslag til regelverk for ulike EU-programmer, alt for perioden 2021-27.

CPMR er spesielt bekymret for EU-kommisjonens forslag til endringer i Interreg-programmene. Disse programmene fremmer samarbeid mellom regioner i Europa og også norske fylkeskommuner, kommuner og en rekke andre aktører har deltatt i disse programmene. For aktører i Rogaland er Nordsjøprogrammet det viktigste Interreg-programmet, og bl.a. Rogaland fylkeskommune har ledet mange prosjekter som har vært finansiert av dette programmet. Nå foreslår EU-kommisjonen et redusert budsjett for Interreg fra 2021 og store endringer i regelverket. Dette kan bl.a. få store konsekvenser for grenseregioner, som til nå har fått mest midler fra Interreg. Kommisjonen foreslår at grenseregionprogrammene skal konsentrere seg om fjerning av ulike hindre for trafikk over grensene og ikke lenger støtte prosjekter med mål å fremme bedre kontakt og samarbeid over landegrensene. Kommisjonen foreslår også at bare grenser på land skal omfattes av denne del av programmet, mens programmer som gjelder grenser i sjø skal integreres i programmene som gjelder samarbeid i større geografiske regioner som f.eks. Nordsjøen eller Østersjøen. CPMR frykter også her at det vil gå ut over folk til folk samarbeidet.

Styremøtet vedtok også å intensivere arbeidet for å hindre plast- og annen forurensing av elv, innsjøer og hav, og skal selv også slutte å benytte plastemballasje på sine møter.

Rogalands fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok på styremøtet som vararepresentant for de ti norske medlemsfylkene i organisasjonen.

Marianne Chesak CPMR
Del denne artikkelen på: