Alt du vil vite om planlegging på ett sted

Mann går foran kart over Rogaland

Vi har nå samlet regionale planer og strategier på ett felles sted. Plan Rogaland gir planleggere og andre interesserte enklere og raskere oversikt over alle regionale planer og strategier, i tillegg til nyttig informasjon og veiledning om viktige tema i planlegging.

Målgrupper for informasjonen på Plan Rogaland er plansaksbehandlere og politikere, både på kommunalt og regionalt nivå i Rogaland. Siden kan også være aktuell for konsulenter, næringsliv, interessegrupper og enkeltpersoner.

 Plan Rogaland tar sikte på å:

  • styrke kunnskapen og innsikten i hvordan planprosessene fungerer
  • styrke samarbeid og samhandling i arealsaker på tvers av forvaltningsnivåene
  • øke tydelighet og forutsigbarhet og dermed redusere konfliktnivået i arealsaker
  • effektivisere saksbehandlingen gjennom lett tilgjengelig informasjon og færre konfliktsaker

Hva er en regional plan?

Regionale planer beskriver prioriteringer og valg for utvikling i regionen. Planene har et langsiktig perspektiv, og hver plan har mål, strategier og tiltak. 

Regionale planer skal fungere som nyttige styringsverktøy for både kommuner, fylkeskommunen, statlige etater og ulike interessegrupper. Planene skal revideres hvert 4. år og ha et årlig handlingsprogram.

Regional planlegging handler om samarbeid

Regional planlegging skal bidra til fysisk, miljømessig, økonomisk og sosial utvikling i fylket.

Både regional planstrategi og regionale planer blir laget i samarbeid med stat, fylke, kommuner og ulike organisasjoner. I dette samarbeidet defineres hvilke utfordringer og oppgaver som kan løses best på et regionalt nivå. Det er viktig at arbeidet med regionale plener er forankret politisk og administrativt i både stat, fylke og kommune. 

Gå direkte til:

 Regionale planer og strategier for en samlet oversikt over alle regionale planer og strategier i Rogaland.

 Planer under arbeid for informasjon om pågående regionale planprosesser. 

 Planveiledning for mer informasjon om viktige tema i planlegging og hvordan regionale føringer forventes fulgt opp i lokal planlegging

 Planprosesser med informasjon om hvordan fylkeskommunen behandler ulike typer planer og ønsker å samhandle med kommunalt nivå i forbindelse med lokalt planarbeid.

 Kart og statistikk for informasjon om vår statistikk og kartopplysning for Rogaland.

 Regionalt planforum for påmelding og informasjon om kommende møter.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller innspill til innholdet på siden?

Ta kontakt med nettredaksjonen@rogfk.no

Eller direkte til:

Herdis Sigurgrimsdottir: herdis.sigurgrimsdottir@rogfk.no

Ingvild Vikse Johansen: ingvild.vikse.johansen@rogfk.no

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson