9 av 10 innbyggere i Rogaland får tilbud om bysykkel

Bysykler parkert utenfor Kolumbus

Stavanger-regionen er, sammen med København, fremst i Europa på å tilby elektriske bysykler til sine innbyggere. (foto: Kolumbus)

Rogaland er både først og størst i Norge på satsing på bysykkel for innbyggerne i fylket. Rogaland fylkeskommune har sammen med Kolumbus og tolv kommuner fått fem millioner kroner i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Pengene skal brukes til å utvide regionens unike bysykkelordning.

Rogaland tar nå steget opp. Sesongen 2019 skal det rulle 750 nye bysykler med vel dobbelt så mange ladepunkt i kommunene Eigersund, Time, Hå, Klepp, Gjesdal, Haugesund, Karmøy, Sandnes, Sola, Randaberg, Stavanger og Strand.

– Det er vanskelig for mindre kommuner å tilby bysykler, men ved å være sammen blir vi større og sterkere, sier Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus.

Dette innebærer flere sykler til de som har, i tillegg til sykler til kommuner som i dag ikke har. Alle kommunene i Rogaland fikk i vinter forespørsel om å delta i klimasatssøknaden «Integrering av sykkeldeling i mobilitetstilbudet». Tolv kommuner ønsket å delta. På sikt er det et ønske om totalt to tusen bysykler i alle kommuner i Rogaland for å møte den markante etterspørselen.

Nye elektriske bysykler

bysykkel_illustrasjon

Illustrasjonsfoto av de nye elektriske bysyklene (foto: Kolumbus). 

Kolumbus har i disse dager ute et anbud nasjonalt og internasjonalt på produksjon av 750 nye elektriske sykler, med en opsjon på 1500.

– Dette er et unikt anbud i europeisk sammenheng. Prosjektet har en delt finansiering. Klimasatsprosjektet på fem millioner dekker halvparten av kostnadene, mens den enkelte kommune betaler det resterende, sier Grethe Skundberg.

Klimasatsprosjektet på fem millioner kroner dekker halvparten av kostnadene, mens den enkelte kommune betaler det resterende. Kolumbus har det overordnede tekniske ansvaret, samt koordinerings- og rådgivningsansvaret. I tilknytning til dette prosjektet har Kolumbus dessuten fått klimasatsmidler til å gjennomføre en analyse av ulike sykkeldelingsstrategier som er prøvd ut i andre byer i både Norge og resten av verden.

Flere fylker og kommuner ser nå mot vest for å lære av hvordan Rogaland gjennomfører mobilitet på tvers av kommunegrenser ved å lage nye felles tjenester. Prosjektet starter sesongen 2019, med en tolv måneders prøveperiode, og vil bli evaluert for å kunne gi erfaringsoverføring til andre fylker som ønsker å gjøre det samme. 

Del denne artikkelen på: