Musikk, dans og drama krever toppkarakterer

Musikk, dans og drama krever toppkarakterer

Første inntak til videregående skoler i Rogaland er nå klart. Det er svært vanskelig å komme inn på Vg1 musikk/dans/drama. Her kreves det rundt 48 karakterpoeng for å være sikret plass ved flere skoler. 

Nå topper St. Olav vgs og St. Svithun vgs listen over skolene med høyest karaktersnitt. Her kreves det rundt 45 karakterpoeng for å komme inn på Vg1 studiespesialisering. Ved Stavanger katedralskole holder det nå med drøyt 43 karakterpoeng, mot snaut 48 i fjor. Det betyr at det ikke lenger er vanskeligst å komme inn på studiespesialisering ved Stavanger katedralskole.
 
Karakterkravet for å komme inn på helse- og oppvekstfag er på nivå med fjoråret, etter å ha steget med nesten en halv karakter ved flere skoler fra året før.
 
Elektrofag er i ferd med å få konkurranse fra helse- og oppvekstfag når det gjelder det yrkesfaglige utdanningsprogrammet som krever høyest poengsum for inntak. Elektrobransjen har hatt utfordringer med å tilby nok læreplasser, men det ser ikke ut til å skremme bort søkerne
 
Det er kraftig nedgang i karakterkrav for tradisjonelle oljefag. For to år siden krevdes det 48 karakterpoeng for å komme inn på Vg2 brønnteknikk. Nå holder det med 25 karakterpoeng. Også Vg2 kjemi- og prosessfag er lettere å komme inn på. Årets  grense ligger på rundt 29, mot nesten 45 karakterpoeng i fjor.
 
Vg2 kjøretøy er ett av de mest populære programområdene innenfor Vg2 teknikk og industriell produksjon, med lange ventelister.

Tilbud om skoleplass

Over 18 700 elever har fått tilbud i 1. fellesinntak til videregående skole for skoleåret 2017/2018. Dette er drøyt 100 flere enn i fjor. Nesten 1100 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling, og 150 minoritetsspråklige elever har fått tilbud i ordinære klasser. Over 23 000 har søkt videregående opplæring.
15 456 har fått tilbud på sitt første ønske, 1635 har fått tilbud på ønske nummer 2 og 938 på ønske nummer 3.
 
Noen søkere er strøket fra inntak. Dette kan skyldes:

  • at de har søkt kurs de ikke er kvalifisert for
  • at de har for mange strykkarakterer/ikke vurdering i fag
  • at karakterene ikke var innsendt innen fristen 29. juni
  • at de er hjemmehørende i annet fylke og har søkt kurs der elever fra Rogaland blir prioritert

Søkertallet inkluderer også rundt 2200 primærsøkere til læreplass i bedrift. De som ikke har fått læreplass innen 1. september, får tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på programområdet fra Vg2. Aktuelle kandidater blir kontaktet av seksjon for fag- og yrkesopplæring.

Ventelister

Det er omlag 980 elever med opplæringsrett som står på ventelister etter 1. inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

  • 330 søkere til Vg1
  • 390 søkere til Vg2
  • 260 søkere til Vg3

Søkere med opplæringsrett og som står på venteliste til alle sine ønsker, får tilbud i 2. inntak. Dette skjer i begynnelsen av august og frem mot skolestart.
 
Elever som bare har søkt Vg3 påbygg og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det lærefaget/yrkesfaget de er kvalifisert for, eller om Vg3 fagopplæring i skole.

 
Programområder med lange ventelister

Eksempler på programområder med stort antall søkere og lange ventelister:

Tilbud Skole Lavest poengsum
    for inntak
Vg1 studiespesialisering  St. Olav 45,0
Vg1 studiespesialisering St. Svithun 44,4
Vg1 studiespesialisering Stavanger katedralskole 43,9
Vg1 studiespesialisering Sandnes 43,9
Vg1 studiespesialisering Bryne 41,7
Vg1 studiespesialisering Skeisvang 41,2
Vg1 musikk Stavanger katedralskole 48,8
Vg1 musikk Vågen 43,5
Vg1 dans Skeisvang 48,3
Vg1 dans Stavanger katedralskole 48,1
Vg1 dans Vågen 47,2
Vg1 drama Stavanger katedralskole 47,1
Vg1 elektro Åkrehamn 38,5
Vg1 elektro Karmsund 38,4
Vg1 elektro Gand 38,2
Vg1 elektro Jåttå 37,6
Vg1 elektro Randaberg 37,5
Vg1 helse- og oppvekst Jåttå 39,4
Vg1 helse- og oppvekst Gand 35,6
Vg1 helse- og oppvekst Dalane 33,9
Vg1 kunst, design, ark. Vågen 38,2
Vg1 kunst, design, ark. Bergeland 36,0
Vg1 idrettsfag St. Svithun 48,1
Vg1 idrettsfag Sandnes 41,1
Vg1 idrettsfag Bryne 40,0
Vg1 idrettsfag Jåttå 40,0
Vg2 språk, samf., økon. Stavanger katedralskole 45,0
Vg2 realfag St. Olav 44,4
Vg2 elenergi Gand   48,9
Vg2 elenergi Åkrehamn 45,0
Vg2 elenergi Jåttå 44,4
Vg2 automasjon Jåttå 47,8
Vg2 data og elektronikk Gand 47,0
Vg2 kjøretøy Randaberg 37,8
Vg2 kjøretøy Haugaland 37,8
Vg2 kjøretøy Gand 35,6
Vg2 ambulansefag Sauda 47,0
Vg2 helsearbeiderfag Gand 43,9
Vg2 helsearbeiderfag Jåttå 39,0
Vg2 hudpleie Jåttå 42,2
Vg2 barne- og ungd.arb. Jåttå 38,9
Vg2 barne- og ungd.arb. Gand 36,7
Vg2 reiseliv Godalen 39,0
Vg2 IKT Gand 38,9
Vg2 IKT Haugaland 35,6
Vg2 flyfag Sola 48,9
Vg2 akvakultur Strand             38,8
Vg3 automatisering Åkrehamn 46,3
Vg3 automatisering Gand 45,6
Vg3 påbygg   Jåttå 47,8
Vg3 påbygg   Bryne 44,0
Vg3 påbygg   Gand 43,8
Vg3 påbygg   Ølen 42,2
Vg3 påbygg   Randaberg 40,0
Vg3 påbygg   Bergeland 38,5
Vg3 påbygg   Vardafjell 36,4
Vg3 medier og komm. Kopervik 45,6
     

Alle de fylkeskommunale videregående skolene har oversikt over antallet søkere til egen skole fordelt på programområde.

Husk svarfristen!

Onsdag 5. juli får søkerne varsling på SMS om inntaket. De får se tilbudet og skal svare ved å logge seg på  www.vigo.no med MinID. Svarfristen for inntaket til videregående skole er 15. juli. De som ikke svarer innen fristen, mister tilbudet sitt om skoleplass. 
 
Nei-svar frigjør plasser til 2. inntak. Dette skjer i månedsskiftet juli/august. Det er først da det blir endringer på ventelistene.

For mer informasjon:  

 
Helge Eide
seksjonssjef
opplæringsavdelingen
Rogaland fylkeskommune
 
51 51 67 75 eller 920 61 654
helge.eide@rogfk.no

Del denne artikkelen på: