Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2017

Fellesmøte der sentrale temaer fra Kvalitetsmeldingen 2017 blir diskutert

Fellesmøte på Sola Strand Hotel, der medlemmer av opplæringsutvalget, rektorer og hovedtillitsvalgte var til stede.

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2017 ble behandlet av opplæringsutvalget mandag 20. november.

I forkant av behandlingen, ble det avholdt et fellesmøte mellom medlemmer av opplæringsutvalget, rektorer og hovedtillitsvalgte, der sentrale temaer fra kvalitetsmeldingen ble diskutert. I år var det særlig skolenes arbeid med å fremme god psykisk helse, samarbeid mellom videregående skoler og ungdomsskoler samt matematikk- og topplinjesatsinger som ble presentert og diskutert.

Fylkesdirektør Joar Loland er svært godt fornøyd med prosessen det legges opp til i forkant av behandlingen av kvalitetsmeldingen.

– Dette er en av de få anledningene vi har til å drøfte saker mellom de folkevalgte, som er vårt styre, og rektorene, som skal gjennomføre vedtakene. Gjennom denne arenaen tilrettelegger vi for at politikerne kan være tett på det som skjer i videregående opplæring, sier Loland.

Positiv utvikling

Kvalitetsmeldingen 2017 viser forbedring på flere sentrale områder, gjennomføringen har økt og andelen elever og lærlinger som mobbes er lavere i Rogaland enn i landet som helhet. Joar Loland mener vi er på rett vei og har gjennomført mye som fungerer.

– Selvfølgelig er jeg stolt av pilene som peker oppover. Men jeg er også stolt over at vi i meldingen evner å drive selvransakelse og sette fingeren på områder der vi har potensial for forbedringer, understreker Loland. 

Opplæringsutvalget var i sin behandling opptatt av å belyse det som er bra i videregående opplæring, og hva som kan gjøres for å forbedre det som fortsatt kan forbedres. Mange av representantene trakk fram at arbeidet for å forebygge, og sette i verk tiltak mot mobbing, må fortsette, 

Kvalitetsmeldingen skal behandles i Fylkestinget 12. og 13. desember.

Se Kvalitetsmeldingen på to minutter

 

Vil du lese hele Kvalitetsmeldingen 2017 kan du laste den ned som pdf. Se lenke øverst til høyre.

Del denne artikkelen på: