Historisk funn fra vikingtiden

Mynter fra vikingtiden

Myntskatten som er funnet med metalldetektor består av 16 fragmenter av sølvmynter.

Den historiske myntskatten som er funnet i Rogaland består av 16 fragmenter av såkalte kufiske mynter eller dirhems. Myntene er alle av sølv og er funnet ved hjelp av metalldetektor.

– Det antas at myntene er slått av kalifatet i Bagdad på 800-tallet og har gjennom handel og reise funnet veien til Rogaland i vikingtiden. Analysene av myntene er ikke avsluttet på Myntkabinettet i Oslo, så foreløpig vet vi ikke den presise datering av myntene, sier arkeolog i Rogaland fylkeskommune Lars Søgaard Sørensen.

Arkeologer fra Arkeologisk Museum ved Universitetet i Stavanger og Rogaland fylkeskommune har gjennomført en mindre utgravning av funnstedet. Bakgrunnen for utgravingen har vært å undersøke om funnet er del av en større myntskatt, noe det har vist seg å ikke være. Utgravingen er betalt av Riksantikvaren.

I forbindelse med skattefunnet, og innlevering av andre gjenstander fra samme område, har arkeologene mottatt bekymringsmelding fra grunneieren. Personer uten tillatelse til å drive søk med metalldetektor er observert i området. Den ulovlige metallsøkingen er derfor anmeldt til Økokrim, som fortsatt etterforsker saken.

Funnstedet holdes foreløpig hemmelig. Årsaken til dette er for å sikre politiets videre etterforskning, i tillegg til å bevare funnstedet for videre vitenskapelige undersøkelser i tiden fremover.

– Vi håper å kunne offentliggjøre funnstedet i fremtiden, sier Lars Søgaard Sørensen.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson