Fisk og smarte byer

Fisk og smarte byer

Rogaland fylkeskommune er én av eierne av Stavangerregionens Europakontor i Brussel. Kontoret er det eldste norske regionkontoret i Brussel, etablert i 1993. 

Kontoret ivaretar interessene til kommuner, forsknings- og undervisningsinstitusjoner og sentrale næringsaktører i Rogaland overfor EU. Rogaland fylkeskommune er én av eierne av Stavangerregionens Europakontor i Brussel. Kontoret er det eldste norske regionkontoret i Brussel, etablert i 1993. Kontoret ivaretar interessene til kommuner, forsknings- og undervisningsinstitusjoner og sentrale næringsaktører i Rogaland overfor EU.

Styret for kontoret, der Rogaland fylkeskommune har to medlemmer, har normalt ett av de årlige styremøtene i utlandet. I år møttes styret i Brussel 25.april. Fra Rogaland fylkeskommune deltok Pål Morten Borgli og Anja Berggård Endresen. I tillegg deltok internasjonal koordinator Geir Sør-Reime som representant for arbeidsutvalget som forbereder styremøtene.

I tillegg til selve styremøtet, ble det arrangert to faglige seminarer samt et besøk på verdens største sjømatmesse i forbindelse med styremøtet.

Siden det var sjømatmesse i Brussel denne uka, var blå vekst et naturlig tema for det første fagseminaret for styret. Her ga både EU-kommisjonen, Norges fiskeriråd i Brussel og bransje- og forskningsorganisasjoner styremedlemmene en brei innføring i potensialet for økonomisk vekst knyttet til ressursene i havet.

Det andre fagseminaret var knyttet til smartby-satsningen, og de nordiske byene Tammerfors, Göteborg og Malmö presenterte sine smartbyprosjekter. Det ga viktig inspirasjon til videreutvikling av Stavangerregionen som en smartbyregion.

Til slutt besøkte styret sjømatmessa, og der møtte de tre aktører med sterk tilknytning til Rogaland: Grieg Seafood, Marine Harvest og Egersund Net. Alle tre ga medlemmene innføring i utfordringer og muligheter knyttet til marine næringer.

Del denne artikkelen på: