Alle fikk 6 – nå trenger de læreplass

Her ser du Torfinn Alvestad, Eivind Asheim, Andreas Vølstad, Pål Maribu og Natalie Liland

Her ser du seksergjengen Torfinn Alvestad, Eivind Asheim, Andreas Vølstad, Pål Maribu og Natalie Liland. 

På Fiske og fangst-linja ved Strand videregående skole fikk alle elevene 6 på praktisk eksamen. Nå trenger den ekstra motiverte gjengen læreplass! 

Den erfarne fiskeren Ivar Løvås, som har vært sensor ved praktisk eksamen i 10 år, er imponert over årets kandidater.

- Hadde jeg hatt sånne folk å velge i som mannskap hadde det ikke vært vanskelig, sier han etter eksamen. 

Spesielt motiverte

Lærer Torfinn Idsø er også fornøyd og stolt av elevene, og påpeker at det har vært et særdeles sterkt og motivert kull i år.

I utdannelsen sin har elevene fått en rekke kurs; truck, kran, stropp, kommunikasjon (ROC) sikkerhet (STCW) og kystskipper (D5).    

Dette skoleåret har Strand videregående skole samarbeidet med Nordkapp vgs, og Strand-elevene har i to perioder vært nordpå for å ta kystskipper-eksamen.

Berømmer bra læringsmiljø

Elevene har trivdes og trekker frem det gode læringsmiljøet, og tett oppfølging av lærere. De har fått brei erfaring fra forskjellige redskapstyper når de har vært utplassert på flere forskjellige fiskebåter i to år. På skolen har elevene fiska med skolens sjark, Selfa 36, og brukt garn, line og teiner. Elevene har også laget en not som kan brukes både som ring- og landnot.

I utplasseringsperiodene har elevene vært på større fiskebåter og drevet fiske med garn, snurpenot, trål og snurrevad.  Elevene har derfor fått erfaring med de fleste redskapstyper i mange forskjellige fiskerier, og vet derfor godt hva de går til.

Men det ikke lett å få læreplass på fiskebåt i Rogaland, selv om kunnskaper og ferdigheter er på topp.  Kun 1 av de 5 har avtale om læreplass.

Næringen må kjenne sin besøkelsestid og være flinkere til å ta imot elever, og også legge til rette for motiverte og dyktige jenter, sier Torfinn Idsø.

Kontaktperson: Torfinn Idsø, 45390297

 Bli lærebedrift - E du klar te det snur? 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson