Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltok for første gang på styremøte i Nordsjøkommisjonen

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak ble nettopp valgt til å representere de 10 norske fylkeskommunene som er medlemmer i styret for Nordsjøkommisjonen, og deltok 21.oktober for første gang på et styremøte. Nordsjøkommisjonen har fylkeskommuner og regioner i Storbritannia, Frankrike, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge som medlemmer. Nordsjøkommisjonen ledes nå av Kerstin Brunnström fra Västra Götalandsregionen i Sverige.

Styremøtet fant denne gang sted i Brussel, og det var derfor naturlig å invitere Brusselbaserte eksperter til møtet, og møtet fikk orienteringer om Storbritannias utmelding av EU, om diskusjonene om EUs politikk etter 2020 og om generalforsamlingen i CPMR – organisasjonen for Europas kystregioner, som Nordsjøkommisjonen er en del av.
Sentralt på dagsorden var framtida for EUs regionalpolitikk, noe som også har konsekvenser for Norges distriktspolitikk, da Norge langt på vei må følge EUs regler for statsstøtte i det indre markedet, som Norge gjennom EØS-avtalen er en del av.
Nordsjøkommisjonen og CPMR arbeider for at EUs regionalpolitikk også etter 2020 skal beholde de støtteordningene som finnes, men gjerne kombinere disse med nye ordninger som låne- og garantiordninger i stedet for direkte støtte til næringslivet. Styremøtet mente også at programmene for prosjektsamarbeid mellom Europas regioner (Interreg) må fortsette også etter 2020, og vedtok også å sende en henvendelse til den norske regjeringen for å advare mot konsekvensene av de kuttene i bevilgningene til Interreg-programmet Norge deltar i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Del denne artikkelen på: