Hele ni kulturstipend utdelt

Hele ni kulturstipend utdelt

Anne Karin Torheim, forfatterportrett fra Samlaget

Ni kulturstipend ble utdelt i år til betydningsfulle kunstnere og kulturarbeidere i fylket.

Det var mange sterke søkere til utviklingsstipend i år. Av 42 søkere ble det valgt å fordele midlene, som i år var på 206.000, på hele ni stipender. 

Hoveddelen av søkere (22) var innen visuell kunst og fire stipender gikk til kunstnere innenfor dette feltet:  Christine Hansen ( foto), Line Dalmar Anda ( foto), Linnea Blakeus Calder(kunsthåndverk) og Torill Brosten (maleri og installasjon). Disse fire er tidligere omtalt på våre nettsider og ble presentert under åpningen av årets Vestlandsutstilling på Kunsthall Stavanger.

Litteraturstipend

Innenfor litteratur ble ett stipend tildelt, til Anne Karin Torheim. Hun er en etablert og anerkjent forfatter og kjent for sitt allsidige arbeid som oversetter, kritiker, gjestelærer, foredragsholder og skribent. Torheim har vært en betydelig ressurs i forfattermiljøet i regionen i mange år og har de siste årene først og fremst jobbet med essay, oversettelse og arbeid med andres tekster. Nå vil hun sette av tid til å arbeide med sitt eget forfatterskap og fordype seg i dikt og epistelgenren, og er tildelt 34.000 til dette.

Musikk

I musikk ble det tildelt to stipend. Det ene gikk til Gaute Vikdal, trombonist i Stavanger symfoniorkester og aktiv i flere ensembler. I 2013 fikk Vikdal rekonstruert autentiske kopier av 3000 år gamle bronselurer, i dag de eneste i verden i bruk. Han har turnert flere steder i fylket med ensemblet Klang av Oldtid. Nå arbeider han mot å utvikle nye program knyttet til formidling i skolen og er tildelt kr. 15.000 til dette arbeidet.

Lene Rudbæk Romseland, har bakgrunn med operastudier i København. Hun har hatt en rekke solistkonserter og oppdrag, og er dirigent for flere kor i Haugesundsområdet. Siden 2010 har hun vært kunstnerisk leder for Haugesund Kammeropera. Romseland gjør en stor innsats for musikklivet i Haugesund og ønsker å videreutvikle seg innen operasang, ta sangtimer, få inspirasjon og knytte nettverk i operamiljøet i Oslo. Hun er tildelt kr. 26.000 i stipend.

Dans og idrett

Innenfor dans og idrett var det få søkere (to i hver kategori) og her ble to unge talent fra Haugesund valgt ut: Rikke Westerlund Lie er danser med utdannelse fra Oslo og New York. Hun har deltatt som skuespiller/danser/koreograf i en rekke oppsettinger, er grunnlegger av Kompani Haugesund og en viktig ressurs for å utvikle dansemiljøet i regionen. Hun ble tildelt et reisestipend på kr. 15.000 for å ta kurs og mesterklasser i New York.

Emma Hald fra Haugesund var årets yngste stipendmottager. Hun trener aktivt i Haugesund Vektløfterklubb og har hatt stor fremgang det siste året. Hennes målsetting er å komme på satsingslaget mot OL 2020. For å oppnå dette vil hun trene med landslagstrener i Førde og har fått et trenings/reisestipend på kr. 20.000.

Faglige instanser har vært inne og bistått med å vurdere søkerne. Rogaland Idrettskrets, Rogaland Kunstsenter, Norsk Forfattersentrum Vestlandet, Rogaland Musikkråd og Regional Arena for Samtidsdans, (RAS) har alle bidratt med rådgivning. 

Ny ordning fra 2016

Det er nå vedtatt  nye retningslinjer for kulturstipend, med ny kulturplan som ble vedtatt i fylkestinget 21.4.2015. Fra og med 2016 er det satt av 1 stipend a kr 100.000 innenfor hvert av feltene litteratur, visuell kunst, teater, dans, musikk og idrett, med totalt kr. 600.000 til kulturstipend.

Neste søknadsfrist er 1. april 2016.

 

 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson