Hard konkurranse på musikk og idrett

Fire elever prater sammen.

Inntaket til videregående skoler er klart. Det er fortsatt hard konkurranse om plassene på Vg1 musikk, og Vg1 idrettsfag ved noen skoler. Ellers små endringer sammenlignet med fjoråret.

Elektrofag og helse- og oppvekstfag er de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som krever høyest poengsum for inntak til Vg1. Flere av programområdene på Vg2 elektrofag har høye karakterkrav. Det er også tilfellet på enkelte programområder på Vg2 helse- og oppvekstfag og Vg2 naturbruk.

Det er som vanlig rift om plassene på Vg3 påbygg, og man må ha rundt 40 karakterpoeng ved de fleste skolene for å være sikret plass i førsteinntaket.

Tilbud om skoleplass

18 064 elever har fått tilbud i første fellesinntak til videregående skole for kommende skoleår. Cirka 950 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling. Nærmere 22 365 har søkt videregående opplæring, cirka 300 færre enn i fjor.

15 256 har fått tilbud på sitt første ønske. Det tilsvarer omtrent 85 prosent av søkerne med tilbud om skoleplass. 1436 har fått tilbud på ønske nummer 2 og 722 på ønske nummer 3. Noen søkere er strøket fra inntak, og det kan skyldes:

  • de har søkt kurs de ikke er kvalifiserte for
  • de har for mange strykkarakterer eller ikke vurdering i fag
  • karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni
  • de hører hjemme i andre fylker

Søkertallet inkluderer også 2345 primærsøkere til læreplass i bedrift, som er 100 flere enn i fjor. De som ikke har fått læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på programområdet fra Vg2. Aktuelle kandidater blir kontaktet av seksjon for fag- og yrkesopplæring.

Ventelister

Det er snaut 1000 elever med opplæringsrett som står på ventelister etter første inntak. Disse fordeler seg omtrent slik:

  • 370 søkere til Vg1
  • 400 søkere til Vg2
  • 200 søkere til Vg3

Søkere med opplæringsrett som står på venteliste til alle sine ønsker, vil få tilbud i andreinntaket i månedsskiftet juli/august og fram mot skolestart. Elever som bare har søkt Vg3 påbygg, og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det lærefaget eller yrkesfaget de er kvalifisert for, eller tilbud om Vg3 fagopplæring i skole.

Programområder med stor søking

Eksempler på programområder med oversøkning. Flere av tilbudene har lange ventelister. Eksemplene viser karakterpoeng for siste inntatte i første inntak:

Tilbud Skole  Poeng siste inntatte
Vg1 idrettsfag           Sandnes 45,3
Vg1 idrettsfag           St. Svithun 44,7
Vg1 idrettsfag           Jåttå 42,1
Vg1 idrettsfag           Bryne 39,7
Vg1 studiespesialisering Stavanger katedralskole 44,7
Vg1 studiespesialisering St. Svithun 44,1
Vg1 studiespesialisering Sandnes 43,3
Vg1 studiespesialisering Hetland 41,8
Vg1 studiespesialisering St. Olav 41,7
Vg1 musikk Skeisvang 49,1
Vg1 musikk Stavanger katedralskole 46,3
Vg1 musikk Vågen 41,3
Vg1 dans Stavanger katedralskole 44,3
Vg1 dans Skeisvang 42,9
Vg1 dans Vågen 42,5
Vg1 drama Stavanger katedralskole 45,6
Vg1 kunst/design/ark. Bergeland 37,4
Vg1 kunst/design/ark. Vågen 36,5
Vg1 medier/komm.  Hetland 40,3
Vg1 medier/komm.  Vågen 39,6
Vg1 elektro Gand 39,2
Vg1 elektro Ølen 38,8
Vg1 elektro Åkrehamn 38,2
Vg1 elektro Karmsund 38,1
Vg1 elektro Jåttå 38,5
Vg1 teknikk/ind.prod. Stvgr. offshoretekn.skole 38,0
Vg1 helse- og oppvekst Jåttå 38,5
Vg1 helse- og oppvekst Gand 36,3
Vg1 naturbruk m/ dyrekunnskap Øksnevad 40,6
     
Vg2 realfag St. Svithun 42,5
Vg2 realfag  St. Olav 41,3
Vg2 flyfag Sola 47,8
Vg2 elenergi Gand 44,4
Vg2 elenergi Jåttå 43,3
Vg2 elenergi Karmsund 40,0
Vg2 elenergi Godalen 36,7
Vg2 automatisering Jåttå 47,8
Vg2 automatisering Åkrehamn 43,3
Vg2 automatisering Gand 42,2
Vg2 data og elektronikk Gand 44,4
Vg2 anleggsteknikk Øksnevad 38,8
Vg2 byggteknikk Bryne 37,8
Vg2 byggteknikk Gand 37,5
Vg2 kjemi- og prosessfag Karmsund 37,8
Vg2 brønnteknikk Stvgr. offshoretekn.skole 37,8
Vg2 ambulansefag Sauda 51,0
Vg2 hudpleie Jåttå 43,3
Vg2 helsearbeiderfag Gand 39,0
Vg2 helsearbeiderfag Jåttå 37,8
Vg2 barne- og ungd.arb Jåttå 37,8
Vg2 reiseliv Godalen 40,0
Vg2 IKT Haugaland 36,7
Vg2 IKT Gand 36,3
Vg2 hest og hovslagerfag Øksnevad 43,3
Vg2 landbruk           Øksnevad 41,1
     
Vg3 automatisering Gand 48,8
Vg3 automatisering Jåttå 42,5
Vg3 automatisering Godalen 37,8
Vg3 påbygg Jåttå 42,5
Vg3 påbygg Bryne 43,8
Vg3 påbygg Dalane 42,2
Vg3 påbygg Randaberg 40,0
Vg3 påbygg Gand 39,0
Vg3 påbygg Kopervik 38,9
Vg3 påbygg Øksnevad 38,8
Vg3 påbygg Vardafjell 37,0

 

Husk svarfristen 14. juli!

Torsdag 4. juli fikk søkerne varsling på SMS om inntaket. De må svare ved å logge seg på  www.vigo.no med MinID. Svarfristen for inntaket til videregående skole er 14. juli. De som ikke svarer innen fristen, mister sitt tilbud om skoleplass.

Nei-svar samt mangel på svar frigjør plasser til andreinntaket, som er i månedsskiftet juli/august. Det er først da det skjer endringer på ventelistene.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson