Gratis videregående opplæring for voksne

Voksen mann studerer

Du kan ha rett til gratis videregående opplæring som fører frem til generell studiekompetanse, fag-/svennebrev eller annen yrkeskompetanse fra og med det året du fyller 25 år.

Du må søke for å ta ut retten til videregående opplæring for voksne på  www.vigo.no 

Karmsund voksenopplæringssenter vil høsten 2018 tilby følgende opplæring for voksne:

  • Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen
    - Norsk, matematikk, naturfag og historie, dagtid
    - Engelsk og samfunnsfag, kveldstid
  • Fagutdanning, programfag
    - Vg1 Helse- og oppvekstfag, dagtid
    - Vg1/Vg2 Helsearbeiderfag, kveldstid
    - Vg1/Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag, kveldstid
    - Vg1/Vg2 Helseservicefag, kveldstid
    - Vg1/Vg2 Salg, service og sikkerhet, kveldstid
    - Vg1/Vg2 Transport og logistikk, kveldstid
    - Vg1/Vg2 Byggteknikk, kveldstid
    - Vg1/Vg2 Kjøretøy, kveldstid
    - Vg3 Helsesekretær, kveldstid
  • Fagutdanning, fellesfag
    - Norsk, matematikk og naturfag, dagtid
    - Engelsk og samfunnsfag, kveldstid

Opplæringen starter i slutten av august 2018, under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere.

Les mer om  Voksenopplæringen.

Les mer om opplæringstilbudet ved  Karmsund voksenopplæring.

Del denne artikkelen på: