Flyktninger, integrering og sysselsetting

Flyktninger, integrering og sysselsetting

Flyktninger, integrering og sysselsetting var tema for en todagers workshop i Aberdeen 2. - 3. november i år. Worskshopen ble arrangert av Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe for smarte regioner og er administrativt ledet av Rogaland fylkeskommune.

Skotske, danske, svenske og norske regioner deltok på workshopen, der de utvekslet erfaringer rundt ulike tiltak for integrering. Både sosiale og språklige utfordringer ble belyst og ikke minst utfordringer knyttet til arbeidsmarkedet for asylsøkere og kvoteflyktninger ble spesielt vektlagt.

Det var vertskapet selv, Aberdeen by og Aberdeenshire-regionen, som hadde de fleste presentasjonene. Dette er et område i Skottland som primært har tatt imot kvoteflyktninger. Deltakerne på workshopen besøkte blant annet byen Inverurie, der syriske kvoteflyktninger på eget initiativ har satt i gang et stort prosjekt for å bedre integreringen og deltakelsen i det skotske samfunnet.

Fra Norge deltok fylkeskommunene Vest-Agder, Buskerud og Rogaland, der Sofie Margrethe Steinsvåg Selvikvåg var Rogaland fylkeskommunes representant. Fokus i deres presentasjoner var opplæring, både fylkeskommunenes eget ansvar for videregående opplæring, men også om rollen som koordinator mellom grunnskole, videregående skole og høyskoleutdanning. De belyste også fylkeskommunenes ansvar for økonomisk utvikling og støtte til bedriftsetableringer.

Fra Tjørn i Bohuslen ble det vist til et prosjekt som Røde Kors har satt i gang sammen med tidligere flyktninger. Prosjektet skal bistå syriske asylsøkere til å få bedre forståelse for det svenske samfunnet og dermed også få en bedre integrering.

Arbeidet følges opp av en egen arbeidsgruppe som Nordsjøkommisjonens moderorganisasjon, CPMR – organisasjonen for Europas kystregioner, har etablert.

Del denne artikkelen på: