• Forside
  • Aktuelt
  • Europeiske kystregioner krever EU-strategi for verftsindustrien

Europeiske kystregioner krever EU-strategi for verftsindustrien

Europeiske kystregioner krever EU-strategi for verftsindustrien

Organisasjonen for europeiske kystregioner – CPMR – holdt styremøte i franske Brest 7.mars og gikk bl.a. inn for å be EU om å utarbeide en strategi for å bevare europeisk verfts- og annen maritime industri.

CPMR mener at denne industrien er svært viktig for utvikling av nye maritime og marine næringer som offshore energi og akvakultur inkludert marint landbruk (dyrking av alger). Det er etter CPMRs mening også viktig å opprettholde Europas ledende kompetanse på bygging og drift av cruiseskip og spesialfartøyer til offshore industrien. CPMR peker også på at den geopolitiske sitasjonen gjør at europeiske land må ha mulighet til å bygge sine marinefartøyer på europeiske verft.

Styremøtet diskuterte også konsekvensene av britisk utmelding av EU for kystregioner i Storbritannias nærområder, inkludert Norge. Ellers var forberedelsene til et nytt EU-parlament og en ny EU-kommisjon etter valgene til EU-parlamentet 23.-26. mai en viktig sak på styremøtet, der delegatene diskuterte CPMRs prioriteringer i møtet med de nye EU-organene.

Andre saker på styremøtet var hvordan europeiske regioner gjennom partnerskap med regioner i Midt-Østen og i Afrika kan bidra til bedre kår slik at migrantstrømmen fra disse områdene kan avta, og hvordan CPMR kan påvirke EU-organene til å gi regionene viktige roller i utforming og gjennomføring av EU-politikk.

Vara ordfører CPMR

I styret for CPMR er norske fylkeskommuner representert ved Gunn Marit Helgesen fra Telemark som også er 1.visepresident, og med Rogalands fylkesvaraordfører Marianne Chesak som fast møtende vara.

Del denne artikkelen på: