Dette skjer i veke 36

Rogaland fylkeskommune logo

Denne veka skal fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal mellom anna leda møtet i fylkesutvalet, ha møte med Fylkesmannen og ha kontaktmøte med Sokndal kommune.

Fylkesordføraren sin kalender

Måndag 2. september
Interne møte
Kl 10.30  Møte om ryfasttakstar, fylkeshuset

Tysdag 3. september
Kl 11.30  Fylkesutvalsmøte, fylkeshuset

Onsdag 4. september
Kl 09.00  Kontaktmøte med Sokndal kommune, Statens Vegvesen
Kl 11.30  Møte med Fylkesmannen

Politiske møter

Tysdag 3. september
Kl 11.30  Møte i  Fylkesutvalet, fylkeshuset FU-salen  

Torsdag 5. september
Kl 10.00  Møte i  Kontroll- og kvalitetsutvalet, fylkeshuset E-202

Del denne artikkelen på: