Dette skjer i veke 33

Dette skjer i veke 33

Denne veka skal fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal til Arendalsuka, kor ho mellom anna skal diskutere vindkraft og eventuell vidare utbygging. Ho skal og signere kontrakt med kystverket om overføring av statlege fiskerihamner til fylka. Til helgen opnar fylkesordføraren Tomatkonferansen på Finnøy og filmfestivalutstilling i Haugesund.

Fylkesordføraren sin kalender

Måndag 12. august
Kl 10.00   Semesteropning Høgskulen Vestlandet, Haugesund
Kl 12.30   Møte med Haugesund kommune angåande kollektivsatsing 

Tysdag 13. august: Arendalsuka
Kl 09.00   Debatt om vindkraft: «korleis bestemme kvar framtidas eventuelle vindkraftanlegg skal ligge, kor høge skal de vere og korleis skal tilkomstvegane utformes? Og hvilken rolle skal                         lokalsamfunn, kommunar og fylkeskommunar spille», Innoventi, Arendal sentrum
Kl 12.00   Signering av kontrakt med Kystverket ang. overføring av statlege fiskerihamner til fylka, Fullriggaren Sørlandet
Kl 16.30   Debatt: Bompengar – tek det livet av oss? Arendal kultur- og rådhus

Onsdag 14. august: Arendalsuka
Kl 13.00   Debatt om offentlege innkjøpstenester transport, Samferdselsteltet på rådhuskaia
Kl 19.00   Idrettspolitisk møte og debatt. Stad: Dalane videregående skole, Egersund

Torsdag 15. august
Kl 08.30   Befaring til Time
Kl 14.00   Møte med velforeiningar på Tasta, fylkeshuset
Kl 15.00   Møte om satsinga på Hydrogen i Ryfylke, fylkeshuset 

Fredag 16. august
Kl 09.30   Opning av Tomatkonferansen, Finnøy. Fylkesordføraren deltek på debatt same stad seinare på dagen.

Søndag 18. august
Kl 10.00   Debatt i regi av funksjonshemmedes råd, Folkets Hus i Stavanger
Kl 17.00   Opning filmfestivalutstilling i Haugesund

Del denne artikkelen på: