Bussulykke ved Dirdal

En buss med elever fra St. Svithun videregående skole har kjørt av veien ved Dirdal. Flere elever er lettere skadd og fire elever er brakt til sykehus. Ingen elever er meldt alvorlig skadd. Det er etablert kriseteam i Vikinghallen. Pårørende kan ta kontakt ved å henvende seg i Vikinghallen.

 

Alle elevene blir tatt imot og ivaretatt av skolens beredskapsgruppe og fylkeskommunens PPT-tjeneste og får tilbud om videre oppfølging.  

Se også  skolens nettside. 

Del denne artikkelen på: